AMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2019

Zielona karta / stały pobyt w USA

Przyjmowane będą zgłoszenia wysłane TYLKO drogą elektroniczną, termin przyjmowania zgłoszeń:

od 18 października 2017 do 22 listopada 2017 roku

Osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej (główny aplikant) musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  1. pochodzić z kraju mającego prawo uczestnictwa w loterii. W większości przypadków oznacza to kraj w którym dana osoba się urodziła.
  2. spełniać wymagania pod względem wykształcenia tj.:
    • posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent w momencie przeprowadzania rozmowy w konsulacie (w Stanach Zjednoczonych oznacza to udane ukończenie dwunastoletniego programu nauczania w szkole podstawowej i średniej) lub
    • wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.

W przypadku wyboru naszej Kancelarii do realizacji zgłoszenia, proszę przesłać do nas e-mail lub pocztą wypełniony DRUK LOTERYJNY (pomocny przy dokonywaniu zgłoszenia) lub dane wyszczególnione w druku loteryjnym oraz kopię przelewu. Proszę dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej (.JPEG) – e-mail lub na płycie CD-pocztą) wykonana wg podanych wytycznych.


DRUK LOTERYJNY

FOTOGRAFIA - wytyczne


W ramach honorarium Kancelaria dokona zgłoszenia w programie: Loteria Wizowa DV-2019, przekazując Klientowi (drogą e-mail oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej) potwierdzenie wykonanej rejestracji zgłoszenia loteryjnego w postaci dokumentu wygenerowanego ze strony internetowej Centrum Wizowego DV.
Ponadto Kancelaria będzie sprawdzała wyniki losowania swoim Klientom w okresie od 15 maja 2018 do 30 września 2019, przesyłając za pośrednictwem poczty e-mail cykliczne raporty dot. wyników losowania.


Całkowity koszt usługi (23% VAT wliczony) - na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (należy podać NIP firmy):Odbiorca przelewu :

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o. o.
ul. św. Rocha 6, lok. 25
15-879 Białystok

ING Bank Śląski O/Białystok: 56105018231000002202705824

Tytuł płatności: usługi doradcze / zgłoszenie DV


Kopie potwierdzenia wpłaty proszę wysłać za pośrednictwem e-mail.

PO WYLOSOWANIU "ZIELONEJ KARTY":


W przypadku gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii DV-2018, zapraszamy do współpracy z Kancelarią przy dalszej, zasadniczej, procedurze związanej z uzykaniem "zielonej karty."

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. posiada 26. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego, w tym 4. letnie w USA.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy DS-260.
Ponadto oferujemy opiekę merytoryczną podczas przebiegu całego procesu aplikowania o wizę imigracyjną w ramach Loterii Wizowej oraz przygotowanie do interview w konsulacie.


Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy po wylosowani "zielonej karty":
Aplikant we własnym zakresie dokonuje opłaty imigracyjnej po uzyskaniu wizy: 220 USD/osobę.

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
loteria wizowa
© 2017 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...