DR JERZY SZMURŁO, CMC - prezes zarządu

EKSPERT AMERYKAŃSKIEGO PRAWA IMIGRACYJNEGO


Dr Jerzy Szmurło, CMC posiada 26. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego (immigration law).
Pracował w kancelarii prawnej ZAWISNY & ZAWISNY, PC w Nowym Jorku i w New Jersey, zajmując się m. in. problematyką imigracyjną i gospodarczą. Wcześniej, w Polsce, jako pracownik naukowo-dydaktyczny na macierzystej uczelni.
Od 1995 roku jest prezesem zarządu KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO sp. z o.o., Spółki założonej jako Polsko-Amerykańska Firma Powierniczo-Doradcza joint venture.
Dr Jerzy Szmurło, CMC specjalizuje się w trudnych przypadkach dotyczących uzyskania waiver (odmowa stałego pobytu-uchylenie zakazu wjazdu do USA), formularze: I-601, I-212, jak również waiver konsularnego (odmowa wizy ze względu na przekroczenie amerykańskiego prawa imigracyjnego (np. przekroczenie terminu pobytu, zakaz wjazdu z innych powodów) oraz prawa polskiego (wyrok sądowy za przestępstwa kryminalne i gospodarcze). W przypadku odmowy wizy turystycznej lub biznesowej (wiza B), przygotowuje pisemne wystąpienie do konsulatu w ramach ponownego aplikowania o wizę (tzw. "odwołanie").
Zajmuje się również przygotowaniem procedury Przywrócenia Stałego Pobytu (utrata zielonej karty, formularz DS-117), przygotowaniem pełnej dokumentacji związanej ze sponsorowaniem rodzinnym (w tym ślub z obywatelem USA) oraz dotyczącej Loterii Wizowej DV (przygotowanie formularzy: DS-260, DS-261). Przygotuje również formularz I-407 wraz z pisemnym uzasadnieniem w przypadku rezygnacji ze stałego pobytu (możliwość "uzyskania w zamian" wizy B-2 podczas jednej wizyty w konsulacie).
Dr Jerzy Szmurło, CMC służy pomocą w przygotowaniu wniosków o wydanie wiz turystycznych oraz związanych z leczeniem w USA B-2, wiz E-2 dla przedsiębiorców (oraz członków ich rodzin) planujących inwestycje w USA, wiz dla menedżerów L-1, biznesowych/służbowych B-1, petycji dla artystów i aktorów P, O i innych.
Dr Jerzy Szmurło, CMC od wielu lat współpracuje z byłym konsulem oraz szefem amerykańskich wydziałów wizowych w konsulatach w Berlinie, Hong Kongu, Amsterdamie, Bombaju i Warszawie.
Dr Jerzy Szmurło, CMC jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego w Warszawie, Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Warszawie, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Był założycielem i wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy PKB. Pełnił funkcję nadzorcy sądowego prowadzącego postępowania układowo-naprawcze (lista prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, Nr A. 0165/6/01).
Wykształcenie: Politechnika Białostocka (studia magisterskie, Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich, Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania), Hudson College (USA), Saint John's University, (USA), NW University (USA), Uniwersytet Warszawski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

Wstecz
© 2017 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...