ODMOWA WIZY do USA | B-2, B-1, E-2, F-1, J-1, R-1
(tzw. "procedura odwoławcza")


W przypadku, gdy otrzymali Państwo odmowę przyznania wizy amerykańskiej (promesy wizowej) na podstawie artykułu 214(b), aplikując o wizy nieimigracyjne, np.: turystyczną B-2, biznesową B-1, dla przedsiębiorców E-2, czy studenckie F-1, J-1, istnieje możliwość ponownego starania się (w dowolnym terminie) o jej wydanie po przedstawieniu konsulatowi nowych okoliczności, które nie zostały przedstawione uprzednio, lub wykazać, że okoliczności te uległy zmianie.

Decyzja konsula nie jest nieodwołalna.

W ciągu 24. lat działalności Kancelarii w Polsce, Dr Jerzy Szmurło, CMC, przygotował wiele tego typu skutecznych wystąpień (umownie zwanymi odwołaniami), umożliwiających Klientom Kancelarii wyjazd do USA.
Prosimy o kontakt z Kancelarią w celu skonsultowania oraz określenia stanu faktycznego Państwa przypadku.

Kancelaria proponuje:


W skomplikowanych przypadkach (odmowa wydania wizy na podstawie artykułu innego niż 214(b), istnieje możliwość wystąpienia o waiver niemigracyjny (proszę nie mylić z Programem Ruchu Bezwizowego Visa Waiver Program ani z waiver imigracyjnym, dotyczącym odmowy stałego pobytu , I-601), czyli odstąpienia od poprzednio wydanej decyzji odmowy przyznania wizy (lub uchylenia zakazu wjazdu na terytorium USA), w związku z przekroczeniem amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Przypadek ten dotyczy osób, które przekroczyły termin przyznanej wizy lub mają lub miały problemy prawne (np. wyroki sądowe, zostały cofnięte z granicy).
W takich przypadku, proszę przejść do zakładki: Przekroczenie pobytu / uchylenie zakazu wjazdu/deportacja/waiver.

Klient we własnym zakresie wnosi opłatę wizową (prześlemy stosowną informację).


FORMULARZ KONTAKTOWY - odmowa wizy

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
ponowne aplikowanie o wizę odwołanie
© 2019 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności