ZNIESIENIE WIZ DO USA DLA POLAKÓW

Polacy odwiedzający USA otrzymują najczęściej 10. letnie promesy wiz turystycznych typu B1/B2, pozwalające na ubieganie się o wielokrotne przekraczanie granicy amerykańskiej (wiza na granicy). Jest to bardzo korzystna sytuacja, znacznie ułatwiająca podróże i świadczy o tym, że konsulat pozytywnie zweryfikował aplikację wizową i uznał aplikującą o wizę osobę za spełniającą kryteria zawarte w artykule 214(b) Ustawy o Imigracji i Naturalizacji. W przypadku obywateli krajów objętych ruchem bezwizowym (Visa Waiver Program) weryfikacja cudzoziemca przekraczającego granicę amerykańską leży wyłącznie w gestii oficera imigracyjnego. Mitem też jest, że obywatele krajów należących do Visa Waiver Program w ogóle nie muszą się starać przed wylotem o amerykańskie pozwolenie na przyjazd. Są oni zobowiązani zarejestrować on-line podanie ESTA, podobnego do formularza DS-160 składanego przez Polaków. Rejestracja ESTA jest ważna 2 lata i kosztuje 14 dolarów. Łatwo obliczyć, że nie jest to znacząca różnica w dłuższej perspektywie czasowej.

Zalety wizy B-1/B-2 (otrzymywanej przez Polaków): możliwość przedłużenia wizy, zawarcia związku małżeńskiego i otrzymania zielonej karty w USA, zmiany na wizę pracowniczą, religijną R, możliwość podjęcia studiów (zamiana wizy B na wizę F-1), udział w negocjacjach biznesowych, udziału w konferencjach naukowych, regulacji spraw majątkowych, wykonywanie czynności montażowych i szkoleniowych dla pracodawcy spoza USA (wiza B-1), udziału w niektórych zawodach sportowych i wydarzeniach artystycznych (B-1), w tym fotografików- artystów. Ponadto wiza B-2 umożliwia wyjazd na leczenie w amerykańskich instytucjach medycznych. Najczęściej wiza jest przyznawana na 180 dni z możliwością przedłużenia o następne 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej.

Wady systemu bezwizowego ESTA: brak możliwości zmiany statusu nawet po zawarciu ślubu z obywatelem amerykańskim. Podobnie jest w kwestii studiowania, etc. Maksymalny okres pobytu wynosi tylko 90 dni - bez prawa do przedłużenia. W sytuacji, gdy Polska dołączy do programu bezwizowego, nie będzie możliwości poddania się jurysdykcji sądu imigracyjnego w sytuacji zagrożenia otrzymaniem nakazu opuszczenia terytorium USA. Ostateczną i jednoinstancyjną decyzję podejmuje w takim przypadku szeregowy urzędnik imigracyjny.

Osoby które otrzymały odmowę promesy wizy nieimigracyjnej na podstawie artykułu 214(b) myślą, że po przystąpieniu Polski do systemu bezwizowego, będą mieli możliwość swobodnego podróżowania do USA. Niestety, mylą się w swoich kalkulacjach - otrzymają automatycznie odmowę w systemie on-line ESTA z obowiązkiem stawienia się w konsulacie na interview. Podobnie jest w sytuacji wcześniejszego złamania prawa. Identyczna sytuacja dotyczy osób mających nadzieję, że po zniesieniu wiz wyjadą do Stanów Zjednoczonych i tam będą ubiegać się o zmianę statusu imigracyjnego. Niestety, nie będzie to możliwe - obywatele krajów objętych programem Visa Waiver nie mogą, po przekroczeniu granicy USA, ubiegać się o zmianę statusu imigracyjnego, nawet na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest powrót do kraju i rozpoczęcie procedury wizowej w konsulacie.

Wstecz
zniesienie wiz do USA
© 2018 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...