wizy do usa

WIZA TURYSTYCZNA do USA B-2


Aplikowanie o wizę turystyczną do USA B-2 wymaga wiedzy i doświadczenia.
DZIAŁ AMERYKAŃSKI KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc w zarejestrowaniu formularza wizowego DS-160 on-line, umówieniu spotkania z konsulem oraz przygotowanie do interview w konsulacie. Posiadamy 26. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego.
W Polsce od 22. lat.

PAKIET WIZOWY Z DORADZTWEM / 500 zł

  • rejestracja elektronicznego formularza wizowego DS-160,
  • ustalenie terminu spotkania z konsulem w dogodnym dla Klienta terminie,
  • formularz opłaty wizowej (Bank Pocztowy)
  • indywidualne przygotowanie wykazu dokumentów w celu ich przedstawienia podczas wizyty w konsulacie
  • konsultacje i merytoryczne przygotowanie do rozmowy z konsulem przeprowadzane przez prezesa zarządu Kancelarii - Dr. Jerzego Szmurło, CMC - zalecane szczególnie w przypadku starania się o wizę po raz pierwszy, w przypadku wcześniejszych odmów wydania wizy, braku uregulowanego pobytu w USA członków najbliższej rodziny, etc. Istnieje możliwość odbycia konsultacji osobiście w siedzibie Kancelarii lub telefonicznie.
  • członkowie rodziny wspólnie aplikujący o wizę (tylko wspólmałżonek i dzieci do 16. roku życia) - 300 zł/osobę

SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI - nr konta (kliknij)

Klient we własnym zakresie wnosi opłatę wizową (prześlemy stosowny formularz).
Podane wyżej kwoty honorarium dotyczą jednokrotych czynności związanych z rejestracją wniosku DS-160 oraz umówienia wizyty w konsulacie.
Klientom Kancelarii, którzy dokonali wpłaty ustalonego honorarium - prześlemy drogą elektroniczną formularz pomocniczy niezbędny do przygotowania przez nas Elektronicznego Wniosku / Formularza Wizowego on- line DS-160

kontakt