WIZA TURYSTYCZNA do USA B-2


Aplikowanie o wizę turystyczną do USA B-2 wymaga wiedzy i doświadczenia.
DZIAŁ AMERYKAŃSKI KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc w zarejestrowaniu formularza wizowego DS-160 on-line, umówieniu spotkania z konsulem oraz przygotowanie do interview w konsulacie. Posiadamy 26. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego. W Polsce od 22. lat.


PODSTAWOWY PAKIET WIZOWY / 300 zł

 • rejestracja elektronicznego formularza wizowego DS-160
 • ustalenie terminu spotkania z konsulem w dogodnym dla Klienta terminie
 • formularz opłaty wizowej (Bank Pocztowy)
 • indywidualne przygotowanie wykazu dokumentów w celu ich przedstawienia podczas wizyty w konsulacie

PEŁNY PAKIET WIZOWY Z DORADZTWEM / 500 zł

 • rejestracja elektronicznego formularza wizowego DS-160,
 • ustalenie terminu spotkania z konsulem w dogodnym dla Klienta terminie,
 • formularz opłaty wizowej (Bank Pocztowy)
 • indywidualne przygotowanie wykazu dokumentów w celu ich przedstawienia podczas wizyty w konsulacie
 • konsultacje i merytoryczne przygotowanie Klienta do rozmowy z konsulem przeprowadzane przez prezesa Kancelarii, Dr. Jerzego Szmurło, CMC.
  Istnieje możliwość odbycia konsultacji osobiście w siedzibie Kancelarii lub telefonicznie.

SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI - nr konta ( kliknij)

Klient we własnym zakresie wnosi opłatę wizową (prześlemy stosowny formularz).
Podane wyżej kwoty honorarium dotyczą jednokrotych czynności związanych z rejestracją wniosku DS-160 oraz umówienia wizyty w konsulacie.
Klientom Kancelarii, którzy dokonali wpłaty ustalonego honorarium - prześlemy drogą elektroniczną formularz pomocniczy niezbędny do przygotowania przez nas Elektronicznego Wniosku / Formularza Wizowego on- line DS-160

kontakt