Wiza do usa, wizy do usa

 

Wiza do usa - obywatele polscy oraz obcokrajowcy legalnie zamieszkali w Polsce, którzy należą do którejś z niżej wymienionych grup będą mogli ubiegać się o wizy do usa bez uprzedniego ustalania terminu rozmowy z konsulem w poniedziałki i środy w godzinach 13.30 - 15.00 w ambasadzie USA w Warszawie, w Krakowie w godz. 14:30-15:00 od poniedziałku do czwartku. Wiza do usa i wizy do usa. Osobiście nie muszą zgłaszać się do ambasady w Warszawie osoby, które ukończyły 80 lat i w ciągu ostatnich 2 lat nie otrzymały odmowy wydania wizy do usa lub odwołania od odmowy wizy waiver. Zapewniamy pośrednictwo wizowe.

 
 

  Poleć znajomym


  Dodaj do ulubionych


KONTAKT:

tel. 85 741 70 74
tel. kom. 602 63 35 35

e-mail: USA@SZMURLO.PL

 szmurlo_consultingAMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2015 i DV-2016   DV-2016   

Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO drogą elektroniczną, termin przyjmowania zgłoszeń:

od 1 października do 3 listopada 2014

Strona internetowa na której zarejestrujemy Państwa zgłoszenie (z potwierdzeniem elektronicznym rejestracji zgłoszenia) będzie aktywna w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

Osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej muszą spełniać dwa podstawowe warunki:

 1. osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej musi pochodzić z kraju mającego prawo uczestniczyć w loterii. W większości przypadków oznacza to kraj w którym dana osoba się urodziła.
 2. każdy kto ubiega się o wizę imigracyjną musi spełniać jeden z poniższych warunków:
  • posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent w momencie przeprowadzania rozmowy w konsulacie (w Stanach Zjednoczonych oznacza to udane ukończenie dwunastoletniego programu nauczania w szkole podstawowej i średniej)

  • lub

  • wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat, w zawodzie do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.

W przypadku wyboru naszej Spółki do realizacji zgłoszenia proszę przesłać na nasz adres e-mail (USA@SZMURLO.PL) lub za posrednictwem poczty wypełniony DRUK LOTERYJNY (pomocny przy dokonywaniu zgłoszenia) lub dane wyszczególnione w druku loteryjnym oraz kopię przelewu. Proszę dołączyć fotografię (wersja elektroniczna w JPEG – e-mail lub na płycie CD (wysyłka pocztą). Zdjęcie elektroniczne powinno być przygotowane wg. zasad podanych w wytycznych (poniżej). Po zarejestrowaniu Państwa zgłoszenia, otrzymają Państwo od nas drogą elektroniczną potwierdzenie jego rejestracji w Centrum Wizowym.


DRUK LOTERYJNY

FOTOGRAFIA-wytyczne


Całkowity koszt usługi (23% VAT wliczony) - na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
 • osoba samotna - 50 zł
 • osoba samotna z dzieckiem, małżeństwo, (1 zgłoszenie) - 80 zł
 • małżeństwo bez dzieci, (2 oddzielne zgłoszenia) - 120 zł
 • małżeństwo z 1 dzieckiem*, (1 zgłoszenie) - 100 zł
 • małżeństwo z 1 dzieckiem*, (2 zgłoszenia) - 150 zł
* za każde następne dziecko - 20 zł


Odbiorca przelewu :

SZMURŁO CONSULTING sp. z o. o.
ul. św. Rocha 6, lok. 25
15-879 Białystok
ING Bank Śląski O/Białystok: 56105018231000002202705824

Tytuł płatności: usługi doradcze / zgłoszenie DV

Proszę w miarę możliwości o dokonywanie wpłat przelewem bankowym (elektronicznie)

Kopie potwierdzenia wpłaty proszę wysłać za pośrednictwem e-mail.
DV-2015 (dotyczy osób już wylosowanych w 2014 roku)

W przypadku gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii DV-2015, zapraszamy do współpracy przy dalszej, zasadniczej procedurze związanej z uzykaniem "zielonej karty."

Posiadamy 24. letnie doświadczenia w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy, w tym DS-261, DS-260 i innych. Ponadto oferujemy porady dotyczące procesu sponsorowania oraz przygotowanie do inteview w konsulacie.


Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy: 1000 zł/osobę
Dzieci poniżej 16. roku życia - 500zł/osobę

Przygotowanie do interview w konsulacie: 500 zł/rodzinę (opcjonalnie)

kontakt
© SZMURŁO CONSULTING sp. z o.o.    
wizy do usa wiza do usa odmowa wydania wizy