AMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2018
Zgłoszenia od 04.10 do 07.11.2016r
Zielona karta/stały pobyt w USADV-2018


Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO drogą elektroniczną:

od 4 października 2016r do 7 listopada 2016r.

Strona internetowa na której zarejestrujemy Państwa zgłoszenie będzie aktywna w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

Osoby ubiegające się o udział w loterii wizowej muszą spełniać dwa podstawowe warunki:

 1. pochodzić z kraju mającego prawo uczestniczyć w loterii. W większości przypadków oznacza to kraj w którym dana osoba się urodziła.
 2. wymagania pod względem wykształcenia tj.:
  • posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent w momencie przeprowadzania rozmowy w konsulacie (w Stanach Zjednoczonych oznacza to udane ukończenie dwunastoletniego programu nauczania w szkole podstawowej i średniej)

   lub

  • wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.


W przypadku wyboru naszej Kancelarii do realizacji zgłoszenia, proszę przesłać do nas e-mail lub pocztą wypełniony DRUK LOTERYJNY (pomocny przy dokonywaniu zgłoszenia) lub dane wyszczególnione w druku loteryjnym oraz kopię przelewu za usługę. Proszę dołączyć fotografię w wersji elektronicznej (.JPEG) – e-mail lub na płycie CD-pocztą) wykonaną wg podanych wytycznych.

DRUK LOTERYJNY (kliknij)

FOTOGRAFIA-wytyczne (kliknij)


W ramach honorarium Kancelaria dokona zgłoszenia w programie: "Loteria Wizowa DV-2018", przekazując Klientowi (drogą e-mail oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej) potwierdzenie wykonanej rejestracji zgłoszenia loteryjnego w postaci dokumentu wygenerowanego przez Centrum Wizowe DV oraz będzie sprawdzała wyniki losowania w okresie od 02 maja 2017 do 30 września 2018 roku), informując Klienta Kancelarii (wyłącznie) o wyniku losowania (dolosowania).
Potwierdzenie zgłoszenia będzie przechowywane i udostępniane przez Kancelarię (w razie jego utraty przez Klienta) do 30.09.2018 roku.


Całkowity koszt usługi (23% VAT wliczony) - na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (należy podać NIP firmy):

 • 200 zł - jedno zgłoszenie; osoba samotna, spełniajaca wymóg dot. wykształcenia

 • 300 zł - jedno zgłoszenie; rodzina tj. współmałżonek oraz dzieci poniżej 21. roku życia

 • 150 zł - drugie oddzielne zgłoszenie; współmałżonek wraz z dziećmi (przy spełnieniu powyższych warunków dotyczących poziomu wykształcenia obojga współmałżonków)

 • 100 zł – oddzielne zgłoszenie dziecka uwzględnionego w zgłoszeniu rodzinnym, posiadającego średnie wykształcenie i mniej niż 21 lat.


Odbiorca przelewu :

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o. o.
ul. św. Rocha 6, lok. 25
15-879 Białystok

ING Bank Śląski O/Białystok: 56105018231000002202705824

Tytuł płatności: usługa doradcza / zgłoszenie DV

Proszę w miarę możliwości o dokonywanie wpłat za pośrednictwem przelewu bankowego (elektronicznie)

Kopie potwierdzenia wpłaty proszę wysłać za pośrednictwem e-mail.


DV-2017 wyniki losowania od 1 maja 2016r do 30 września 2017r


W przypadku gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii DV-2017, zapraszamy do współpracy z Kancelarią przy dalszej, zasadniczej procedurze związanej z uzykaniem "zielonej karty."

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. posiada 25. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego, w tym 5. letnie w USA.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy DS-260.
Ponadto oferujemy opiekę merytoryczną podczas przebiegu całego procesu aplikowania o wizę imigracyjną w ramach Loterii Wizowej oraz przygotowanie do inteview w konsulacie.


Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy (przygotowanie formularza DS-260 oraz konsultacje): 1000 zł/osobę
Dzieci poniżej 16. roku życia: 500zł/osobę

Przygotowanie do interview w konsulacie: 500 zł/rodzinę (opcjonalnie)kontakt