AMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2016. DV-2017DV-2016 - wyniki losowania od 1 maja 2015r


Zostały ogłoszone wyniki losowania w DV-2016. Czekamy na deczyję Departamentu Stanu USA, czy polska znajdzie się na liscie beneficjentów tegorocznej loterii DV-2017.

Klienci Kancelarii, którzy wylosowali stały pobyt w USA otrzymają od nas za pośrednictwem e-mail zawiadomienie o wynikach pozytywnego losowania.


W przypadku gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii DV-2015 i DV-2016, zapraszamy do współpracy z Kancelarią przy dalszej, zasadniczej procedurze związanej z uzykaniem "zielonej karty."

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. posiada 25. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego, w tym 5. letnie w USA.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy DS-260 i innych. Ponadto oferujemy opiekę merytoryczną podczas przebiegu całego procesu aplikowania o wizę imigracyjną w ramach Loterii Wizowej oraz przygotowanie do inteview w konsulacie.


Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy: 1000 zł/osobę
Dzieci poniżej 16. roku życia - 500zł/osobę

Przygotowanie do interview w konsulacie: 500 zł/rodzinę (opcjonalnie)kontakt