wizy do usa

ODMOWA WIZY DO USA

W przypadku, gdy otrzymali Państwo odmowę przyznania wizy amerykańskiej (promesy), na podstawie paragrafu 214(b), istnieje możliwość ponownego starania się (w dowolnym terminie) o jej wydanie, po przedstawieniu konsulowi nowych okoliczności mogących mieć wpływ na zmianę negatywnej decyzji konsula.

Decyzja konsula nie jest nieodwołalna.

W ciągu 22. lat działalności Kancelarii w Polsce, Dr Jerzy Szmurło, CMC, przygotował wiele tego typu skutecznych wystąpień, umożliwiających Klientom Kancelarii wyjazd do USA.
Prosimy o kontakt z Kancelarią w celu skonsultowania oraz określenia stanu faktycznego Państwa przypadku.

W ramach przeprowadzanej procedury proponujemy:

  • przygotowanie pisemnego wystąpienia do konsula generalnego
  • rejestracja Elektronicznego Formularza Wizowego DS-160 / On-line
  • indywidualne przygotowanie wykazu dokumentów w celu ich przedstawienia w konsulacie
  • wyznaczenie terminu spotkania z konsulem
  • konsultacje i merytoryczne przygotowanie do ponownej wizyty w konsulacie przeprowadzane przez prezesa zarządu KANCELARII: Dr. Jerzego Szmurło, CMC

W skomplikowanych przypadkach (odmowa wydania wizy na podstawie paragrafu innego niż 214(b)), istnieje mozliwość przeprowadzenia procedury prowadzącej do otrzymania waiver (proszę nie mylić z Programem Ruchu Bezwizowego Visa Waiver Program ani z waiver dotyczącego odmowy stałego pobytu), czyli odstąpienia od poprzednio wydanej decyzji odmowy przyznania wizy (lub uchylenia zakazu wjazdu na terytorium USA), w związku z przekroczeniem amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Przypadek ten dotyczy osób, które przekroczyły termin przyznanej wizy lub mają lub miały problemy prawne (np. wyroki sądowe, zostały cofnięte z granicy).
W takich przypadku, proszę przejść do zakładki: Przekroczenie pobytu / uchylenie zakazu wjazdu /deportacja / waiver.


kontakt