Uchylenie zakazu wjazdu do USA | waiver | Wyrok sądowy w Polsce | Naruszenie amerykańskiego prawa imigracyjnego, cofnięcie z lotniska (granicy) | Odmowa wjazdu do USA | przekroczenie wizy.

Oferujemy pomoc w aplikowaniu o wydanie promesy wizowej do USA (wiza wydawana jest na granicy amerykańskiej) w trudnych przypadkach: przygotowanie wystąpienia o uchylenie zakazu wjazdu do USA:

•  cofnięcie z granicy amerykańskiej, odmowa wjazdu do USA, nakaz opuszczenia terytorium USA (unieważnienie wizy)
•  wielokrotnej odmowy wydania promesy wizowej
•  poświadczenie nieprawdy/kłamstwo podczas rozmowy z konsulem
•  wyrok sądowy, grzywna, problemy prawne (prawo karne, cywilne)
•  przekroczenie terminu przyznanej wizy

Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym (Ustawa o imigracji i obywatelstwie), osoby które złamały prawo imigracyjne lub karne, próbowały lub próbują uzyskać wizę lub skorzystać z innych praw imigracyjnych posługując się oszustwem lub przedstawiając fałszywe informacje, podlegają zakazowi wjazdu do USA i nie mogą otrzymać wizy. Powody, które sprawiły, że przepis ten ma zastosowanie, nie przedawniają się. Jednakże, osoby podlegające temu przepisowi mogą, pod spełnieniu pewnych warunków, starać się o uchylenie zakazu. Aby móc wystąpić z taką prośbą, osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną winna wykazać, że pod każdym innym względem spełnia warunki do jej uzyskania, a w szczególności wynikające z artykułu 214(b), wcześniej wspomnianej ustawy. Przepis ten stanowi, że każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy zamierza pozostać w USA na stałe, chyba że przekona konsula, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego oraz że udaje się do USA w tych właśnie celach i że posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania, którego nie zamierza porzucić oraz posiada powiązania rodzinne, zawodowe, ekonomiczne, itp., które gwarantują powrót do kraju).
Po spełnieniu tego warunku, może być wniesiona prośba o waiver nieimigracyjny, np. w związku np. z artykułem 212(a) i innymi.
Resumując: bez spełnienia warunków określonych w artykule 214(b) nie można starać się o uchylenie zakazu wjazdu do USA (waiver) w ramach wizy nieimigracyjnej, tzn. konsul nie może udzielić rekomendacji w sprawie i skierować jej do USCIS celem wydania decyzji.

Posiadamy 24. letnie doświadczenie w tej dziedzinie. W ciagu tego okresu Dr Jerzy Szmurło, CMC, przygotował wiele skutecznych wniosków o waiver, na podstawie których Klienci Kancelarii otrzymali nowe wizy umożliwiające wjazd na terytorium USA.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu skonsultowania i oceny stanu faktycznego Państwa przypadku.FORMULARZ KONTAKTOWY

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
uchylenie zakazu wjazdu do USA waiver nieimigracyjny
© 2019 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności