Wiza do usa, wizy do usa

 

Wiza do USA - obywatele polscy oraz obcokrajowcy legalnie zamieszkali w Polsce, którzy należą do którejś z niżej wymienionych grup będą mogli ubiegać się o wizy do usa bez uprzedniego ustalania terminu rozmowy z konsulem w poniedziałki i środy w godzinach 13.30 - 15.00 w ambasadzie USA w Warszawie, w Krakowie w godz. 14:30-15:00 od poniedziałku do czwartku. Wiza do usa i wizy do usa. Osobiście nie muszą zgłaszać się do ambasady w Warszawie osoby, które ukończyły 80 lat i w ciągu ostatnich 2 lat nie otrzymały odmowy wydania wizy do usa lub odwołania od odmowy wizy waiver. Zapewniamy pośrednictwo wizowe.

 
 

  Poleć znajomym


  Dodaj do ulubionych


KONTAKT:

tel. 85 741 70 74
tel. kom. 602 63 35 35

e-mail: USA@SZMURLO.PL

 kancelaria_szmurloPRZYWRÓCENIE STATUSU STAŁEGO REZYDENTA USA
Utrata zielonej karty / Powracający Stały RezydentStali rezydenci, którzy nie wrócili w terminie do Stanów Zjednoczonych (przebywali ponad 12 miesięcy poza terytorium USA), mogą ubiegać się wizę imigracyjną w kategorii Powracajacego Stałego Rezydenta. KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO posiada wieloletnie doświadczenmie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Podczas interview w konsulacie w Warszawie osoby aplikujące winny udowodnić, że:
  • w chwili wyjazdu z USA posiadały status Stałego Rezydenta
  • wyjeżdżając z USA miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odtąpiły od tego zamiaru
  • wracają do USA po tymczasowym pobycie poza ich granicami a przczyczyny przedłużenia pobytu były wynikiem zdarzeń losowych i nie były planowane.
  • spełniają wszystkie kryteria nezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną

I etap: zakres czynności
  • przygotowanie formularza DS-117,
  • przygotowanie podania o przywrócenie statusu powracającego rezydenta,
  • przedstawienie listy dokumentów, jakie należy przedłożyć w Ambasadzie Amerykańskiej - Sekcji Konsularnej,
  • przygotowanie Aplikanta przez Dr. Jerzego Szmurło, CMC do interview z konsulem.


II etap: zakres czynności
  • przygotowanie elektronicznego formularza DS-260,
  • konsultacje przy przygotowaniu innych dokumentow i oświadczeń oraz formularzy wkazanych w instrukcji IV/F04


kontakt


© KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO

   
wizy do usa wiza do usa odmowa wydania wizy waiver