wizy do usa

WIZA NARZECZEŃSKA K-1


Petycję o wizę narzeczeńską może składać tylko obywatel USA. Nieletnie dzieci towarzyszące osobie apikującej wizę K-1 otrzymują wizy K-2. Obywatel/ka USA winni złożyć petycję na wizę K-1 dla narzeczonej(-ego) w USA. Konsulaty nie przyjmują tego rodzaju petycji.

Konsultacje wstępne- 300 zł.

Przeprowadzenie procedury K-1 w Polsce (po zatwierdzeniu petycji I-129K w USA):

  • rejestracja formularza DS-160
  • umówienie wizyty w konsulacie
  • przygotowanie Aplikantki/Aplikanta przez Dr. Jerzego Szmurło, CMC do interview w konsulacie

Honorarium - 1000 zł.

Dzieci poniżej 16 roku życia - 500zł/osobę.

Płatności za nasze usługi (wystawiamy fakturę VAT).

Klient we własnym zakresie wnosi opłatę wizową na konto Ambasady USA.
kontakt