Specjalne zezwolenie na wyjazd do USA w czasie pandemii-amerykański interes narodowy („national interest exception”-"NIE")

Informacje dla posiadaczy ważnych wiz nieimigracyjnych oraz autoryzacji ESTA oraz aplikujących o wizy lub autoryzację ESTA z ważnych powodów.

Jeżeli mają Państwo ważny powód wyjazdu do USA istnieje możliwość ubiegania się o jednorazowe zezwolenie na wyjazd do USA, bez którego nie ma możliwości odbycia podroży. Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu wystąpienia o zezwolenie (w języku angielskim) kierowanego do konsulatów USA w Warszawie i Krakowie.

Honorarium za konsultatcje wstępne - 500 zł (opcjonalnie o ile zachodzi potrzeba).

Zasadnicze honorarium za przygotowanie pisma w j. angielskim do Ambasady USA (wysyła je Klient) jest zależne od stopnia złożoności przypadku i celu wyjazdu (kwestie zdrowotne, opieka nad chorym w USA, cele biznesowe, wyjazd pracowników na montaż, inwestycje, etc.)

Link do strony Ambasady USA (szczegółowe informacje):

https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/proklamacja-prezydencka-czesto-zadawane-pytania/


Odprawa imigracyjna na granicy amerykańskiej. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży ESTA.

Inspekcja graniczna przez Customs Border Protection (CBP). Powody cofnięcia z granicy.


Wyjazd do USA składa się z 3 etapów:


  1. uzyskania promesy wizowej w konsulacie USA lub elektronicznej autoryzacji w ruchu bezwizowym ESTA
  2. możliwej wstępnej odprawy (tzw. preinspekcji) na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie oraz innych miastach Europy
  3. właściwej inspekcji imigracyjnej - jest to rozmowa z inspektorem imigracyjnym CBP na lotnisku amerykańskim, ktory decyduje o przyznaniu wizy wjazdowej

Otrzymana wiza w konsulacie lub elektroniczna autoryzacja w sytemie ESTA nie gwarantują Państwu prawa wjazdu na terytorium USA. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania wizy wjazdowej, w tym okresu pobytu w USA, podejmuje urzędnik imigracyjny. W przypadku cofnięcia z granicy, podróżny otrzymuje do podpisu (po przesłuchaniu) dokument: Withdrawal of application for admission lub Notice to Alien Ordered Removed/Departure Verification.


W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosić o kontakt z polskimi placówkami konsularnymi. Decyzja urzędnika imigracyjnego jest jednak nieodwołalna. Osoba cofnięta z granicy może zwrócić się do władz imigracyjnych USA z pisemną prośbą o podanie przyczyn zaistniałej sytuacji. Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu tego typu wystąpień. Więcej informacji w zakładkach dot. uchylenia zakazu wjazdu do USA.SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI (wystawiamy fakturę VAT)


Wstecz
odprawa graniczna USA
odprawa graniczna USA
© 2020 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności