AMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2022

Przyjmowane będą zgłoszenia wysłane TYLKO drogą elektroniczną, termin przyjmowania zgłoszeń:

od 7 października do 10 listopada 2020 roku

Strona internetowa na której zarejestrujemy Państwa zgłoszenie (z potwierdzeniem elektronicznym rejestracji zgłoszenia) będzie aktywna w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

Osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej muszą spełniać dwa podstawowe warunki:
 1. osoba ubiegająca się o udział w loterii wizowej musi pochodzić z kraju mającego prawo uczestniczyć w loterii. W większości przypadków oznacza to kraj w którym dana osoba się urodziła.
 2. każdy kto ubiega się o wizę imigracyjną musi spełniać wymagania pod względem wykształcenia tj.:
  • posiadać minimum średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent w momencie przeprowadzania rozmowy w konsulacie (w Stanach Zjednoczonych oznacza to udane ukończenie dwunastoletniego programu nauczania w szkole podstawowej i średniej) lub
  • wykazać się dwuletnim stażem pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź praktycznego doświadczenia.

W przypadku wyboru naszej Kancelarii do realizacji zgłoszenia, proszę przesłać do nas e-mail lub pocztą wypełniony DRUK LOTERYJNY (pomocny przy dokonywaniu zgłoszenia przez Kancelarię) lub dane wyszczególnione w druku loteryjnym oraz kopię przelewu.
Proszę dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej (.JPEG) – e-mail lub na płycie CD-pocztą wykonana wg podanych wytycznych.


DRUK LOTERYJNY

ZDJĘCIE - WYTYCZNE


W ramach honorarium Kancelaria dokona zgłoszenia w programie: "Loteria Wizowa DV-2022", przekazując Klientowi (drogą e-mail oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej) potwierdzenie wykonanej rejestracji zgłoszenia loteryjnego w postaci dokumentu wygenerowanego przez Centrum Wizowe DV oraz będzie sprawdzała wyniki losowania w okresie od 08 maja 2021 do 30 września 2022 roku) informując Klienta Kancelarii (wyłącznie) o wyniku losowania (dolosowania).

Całkowity koszt usługi (23% VAT wliczony) - na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (należy podać NIP firmy):

 • 200 zł - jedno zgłoszenie; osoba samotna, spełniająca wymóg dot. wykształcenia
 • 300 zł - jedno zgłoszenie; małżeństwo (lub 1 rodzic po rozwodzie lub prawnej separacji) wraz z dziećmi poniżej 21. roku życia
 • 150 zł - drugie oddzielne zgłoszenie; współmałżonek wraz z dziećmi (przy spełnieniu powyższych warunków dotyczących poziomu wykształcenia obojga współmałżonków)
 • 100 zł – oddzielne zgłoszenie dziecka uwzględnionego w zgłoszeniu rodzinnym, posiadającego średnie wykształcenie i mniej niż 21 lat.

Odbiorca przelewu :

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o. o.
ul. św. Rocha 6, lok. 25
15-879 Białystok

ING Bank Śląski O/Białystok: 56105018231000002202705824

Tytuł płatności: usługi doradcze / zgłoszenie DV

Proszę w miarę możliwości o dokonywanie wpłat za pośrednictwem przelewu bankowego (elektronicznie)

Kopie potwierdzenia wpłaty proszę wysłać za pośrednictwem e-mail.OFERTA KANCELARII PO WYLOSOWANIU "ZIELONEJ KARTY":


W przypadku, gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii Wizowej DV, zapraszamy do współpracy z Kancelarią przy dalszej, zasadniczej, procedurze związanej z uzyskaniem "zielonej karty."

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. posiada prawie 30. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego, w tym ponad 4. letnie w USA.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy DS-260.
Ponadto oferujemy opiekę merytoryczną podczas przebiegu całego procesu aplikowania o wizę imigracyjną w ramach Loterii Wizowej oraz przygotowanie do interview w konsulacie.

Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy po wylosowaniu "zielonej karty":


 • przygotowanie i rejestracja on-line formularza DS-260: 1500 zł brutto/osobę.
  Dzieci poniżej 14. roku życia: 1000 zł brutto/osobę
 • po zatwierdzeniu przez National Visa Center formularza DS-260, konsultacje podczas procesu przygotowania wymaganych dokumentów, elektroniczna rejestracja sposobu odbioru paszportów oraz przygotowanie do interview w konsulacie : 2000 zł brutto/rodzinę (opcjonalnie.)

Aplikanci we własnym zakresie dokonują opłaty imigracyjnej po uzyskaniu wizy: 220 USD/osobę.


SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI (wystawiamy fakturę VAT)
INSPEKCJA GRANICZNA W USA

loteria wizowa
© 2020 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności