ZNIESIENIE WIZ DO USA DLA POLAKÓW. FORMULARZ ESTA.

Polacy odwiedzający USA otrzymują najczęściej 10. letnie promesy wiz turystycznych typu B1/B2, pozwalające na ubieganie się o wielokrotne przekraczanie granicy amerykańskiej (wiza na granicy). Jest to bardzo korzystna sytuacja, znacznie ułatwiająca podróże i świadczy o tym, że konsulat pozytywnie zweryfikował aplikację wizową i uznał aplikującą o wizę osobę za spełniającą kryteria zawarte w artykule 214(b) Ustawy o Imigracji i Naturalizacji. W przypadku obywateli krajów objętych ruchem bezwizowym (Visa Waiver Program) weryfikacja cudzoziemca przekraczającego granicę amerykańską leży wyłącznie w gestii oficera imigracyjnego. Mitem też jest, że obywatele krajów należących do Visa Waiver Program w ogóle nie muszą się starać przed wylotem o amerykańskie pozwolenie na przyjazd. Są oni zobowiązani zarejestrować on-line podanie ESTA, podobnego do formularza DS-160 składanego przez Polaków. Rejestracja ESTA jest ważna 2 lata i kosztuje 14 dolarów. Łatwo obliczyć, że nie jest to znacząca różnica w dłuższej perspektywie czasowej.

Zalety wizy B-1/B-2 (otrzymywanej przez Polaków): możliwość przedłużenia wizy, zawarcia związku małżeńskiego i otrzymania zielonej karty w USA, zmiany na wizę pracowniczą, religijną R, możliwość podjęcia studiów (zamiana wizy B na wizę F-1), udział w negocjacjach biznesowych, udziału w konferencjach naukowych, regulacji spraw majątkowych, wykonywanie czynności montażowych i szkoleniowych dla pracodawcy spoza USA (wiza B-1), udziału w niektórych zawodach sportowych i wydarzeniach artystycznych (B-1), w tym fotografików- artystów. Ponadto wiza B-2 umożliwia wyjazd na leczenie w amerykańskich instytucjach medycznych. Najczęściej wiza jest przyznawana na 180 dni z możliwością przedłużenia o następne 6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej.

Wady systemu bezwizowego ESTA: brak możliwości zmiany statusu nawet po zawarciu ślubu z obywatelem amerykańskim. Podobnie jest w kwestii studiowania, etc. Maksymalny okres pobytu wynosi tylko 90 dni - bez prawa do przedłużenia. W sytuacji, gdy Polska dołączy do programu bezwizowego, nie będzie możliwości poddania się jurysdykcji sądu imigracyjnego w sytuacji zagrożenia otrzymaniem nakazu opuszczenia terytorium USA. Ostateczną i jednoinstancyjną decyzję podejmuje w takim przypadku szeregowy urzędnik imigracyjny.

Osoby które otrzymały odmowę promesy wizy nieimigracyjnej na podstawie artykułu 214(b),(również 212 i innych), myślą, że po przystąpieniu Polski do systemu bezwizowego, będą miały możliwość swobodnego podróżowania do USA. Niestety, mylą się w swoich kalkulacjach - otrzymają automatycznie odmowę w systemie on-line ESTA z obowiązkiem stawienia się w konsulacie na interview. Podobnie jest w sytuacji wcześniejszego złamania prawa. Identyczna sytuacja dotyczy osób mających nadzieję, że po zniesieniu wiz wyjadą do Stanów Zjednoczonych i tam będą ubiegać się o zmianę statusu imigracyjnego. Niestety, nie będzie to możliwe - obywatele krajów objętych programem Visa Waiver nie mogą, po przekroczeniu granicy USA, ubiegać się o zmianę statusu imigracyjnego, nawet na podstawie małżeństwa z obywatelem amerykańskim. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest powrót do kraju i rozpoczęcie procedury wizowej w konsulacie.

Statystyka i liczby

W 2016 roku wskaźnik odmów wydania promes wizowych dla obywateli Polski wyniósł 5,37%, w 2017 roku - 5.9%. W 2018 roku wskaźnik odmów wyniósł tylko 3,99%. Aby wejść do Programu Ruchu Bezwizowego Visa Waiver Program, wskaźnik odmów promes wizowych winien być niższy od 3%. Wg informacji Onetu z dn. 23.09.2019 roku, Polska spełniła ten warunek osiągając wskaźnik odmów - 2.8%. 04 czerwca 2019 r. prezydent USA oficjalnie poinformował o dołączeniu Polski do Visa Waiver Program.Wypowiedź w sprawie zniesienia wiz do USA dr. Jerzego Szmurło dla Nowego Dziennika, New York. Link do artykułu z dnia 24.06.2019r. w pdf.

Wstecz
zniesienie wiz do USA
© 2024 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności i Nota prawna