wizy do usa

WIZY DLA ARTYSTÓW i SPORTOWCÓW


Wizy dla artystów i wykonawców estradowych, osób szczególnie uzdolnionych oraz sportowców. Kancelaria pomaga Klientom w przygotowaniu dokumentacji do konsulatu w Polsce, posiadających zatwierdzoną petycję I-129 przez USCIS.

wiza O-1

 • osoby wykazujące wyjątkowe uzdolnienia w nauce, sztuce, edukacji, biznesie i sporcie oraz posiadającym szczególne osiągnięcia w kinematografii i produkcji telewizyjnej.
 • uczestnicy konkretnych wydarzeń, takich jak występy artystyczne, seria wykładów
 • przyznawane są indywidualnie
wiza O-2
 • osoby będące ważną częœcią zespołu, trudne do zastąpienia przez pracowników lokalnych w USA towarzyszący posiadaczowi wizy O-1
wiza O-3
 • małżonkowie i dzieci towarzyszące posiadaczowi wizy O


wizy P-1
 • sportowcy, artyści oraz osoby towarzyszące artystom podczas występów
 • muzycy, aktorzy oraz inni artyści, którzy zamierzają występować w Stanach Zjednoczonych.
 • uczestnicy konkretnego wydarzenia artystycznego
wiza P-2
 • występy indywidualnie lub grupowe w ramach wymiany artystycznej pomiędzy instytucjami w USA i za granicą.
wiza P-3
 • artysyści indywidualnych lub zespołów na występy lub warsztaty artystyczne o charakterze uznawanym za unikatowy
 • wiza P-3 przeznaczona jest dla zespołów estradowych
wiza P-4
 • małżonkowie i dzieci towarzyszące posiadaczom wizy P

kontakt