ODMOWA WIZY do USA (w konsulacie) | B-1, B-2, E-2, F-1, J-1 O-1, P-1, R-1
lub
ODMOWA AUTORYZACJI ESTA


W przypadku, gdy otrzymali Państwo odmowę przyznania amerykańskiej wizy nieimigracyjnej na podstawie artykułu 214(b) aplikując w konsulacie (dot. wiz: turystycznej B-2, biznesowej B-1, dla przedsiębiorców E-1, dla inwestorów E-2, studenckich F-1, J-1) lub otrzymaliście Państwo odmowę autoryzacji w systemie elektronicznym ESTA (ruch bezwizowy), istnieje możliwość ponownego starania się (w dowolnym terminie) o jej wydanie po przedstawieniu konsulatowi nowych okoliczności, które nie zostały przedstawione uprzednio, lub wykazać, że okoliczności te uległy zmianie.

Negatywna decyzja konsula, jak również brak autoryzacji w systemie bezwizowym ESTA, nie są ostateczne i nieodwoływalne.

W ciągu 29. letniej działalności Kancelarii w Polsce, Dr Jerzy Szmurło, CMC, udzielił wielu porad skutkujących zatwierdzeniem przez konsulaty ponownych wystąpień o wizy przez Klientów (umownie zwanymi odwołaniami), umożliwiających wyjazd do USA.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu skonsultowania oraz określenia stanu faktycznego Państwa przypadku.

KONSULTACJE (tryb zdalny) - kwota honorarium za konsultacje wstępne jest zależna od stopnia skomplikowania przypadku, wcześniejszych działań aplikanta we własnym zakresie, liczby uczestników procesu, etc. - zostanie ustalona po zapoznaniu się z przesłanym uzupełnionym Formularzem (znajduje się na dole strony) oraz/lub po wstępnej rozmowie telefonicznej (lub w wiadomości sms)

W przypadku podjęcia decyzji o zasadniczej współpracy (po konsultacjach wstępnych), zostanie przygotowana pisemna umowa na usługi doradcze w omawianym zakresie oraz zostanie ustalone zasadnicze wynagrodzenie (niezależne od kwoty za konsultacje) za przeprowadzenie omawianej procedury.


W skomplikowanych przypadkach (odmowa wydania wizy na podstawie artykułu innego niż 214(b), istnieje możliwość wystąpienia o waiver niemigracyjny (proszę nie mylić z Programem Ruchu Bezwizowego Visa Waiver Program ani z waiver imigracyjnym, dotyczącym odmowy stałego pobytu , I-601), czyli odstąpienia od poprzednio wydanej decyzji odmowy przyznania wizy (lub uchylenia zakazu wjazdu na terytorium USA), w związku z przekroczeniem amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Przypadek ten dotyczy osób, które przekroczyły termin przyznanej wizy lub mają lub miały problemy prawne (np. wyroki sądowe, zostały cofnięte z granicy).
W takich przypadku, proszę przejść do zakładki: Przekroczenie pobytu / uchylenie zakazu wjazdu/deportacja/waiver.

Klient ponosi koszt opłaty wizowej.


FORMULARZ KONTAKTOWY - odmowa wizy

PŁATNOŚCI - NUMER KONTA BANKOWEGO

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
ponowne aplikowanie o wizę odwołanie
© 2024 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności i Nota prawna