Wiza nieimigracyjna. Uchylenie zakazu wjazdu do USA | waiver | wyrok sądowy w Polsce | naruszenie amerykańskiego prawa imigracyjnego i karnego, cofnięcie z lotniska (granicy) | odmowa wjazdu do USA | przekroczenie terminu wizy.

Kancelaria oferuje doradztwo w aplikowaniu o wizę nieimigracyjną do USA w następujących skomplikowanych przypadkach:

Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym (Ustawa o imigracji i obywatelstwie), osoby które złamały prawo imigracyjne lub karne, próbowały lub próbują uzyskać wizę lub skorzystać z innych praw imigracyjnych posługując się oszustwem lub przedstawiając fałszywe informacje, podlegają zakazowi wjazdu do USA i nie mogą otrzymać wizy trybie standardowym. Powody, które sprawiły, że przepis ten ma zastosowanie, nie przedawniają się. Jednakże, osoby podlegające temu przepisowi mogą, po spełnieniu pewnych warunków, starać się o uchylenie zakazu wjazdu. Aby móc wystąpić z taką prośbą, osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną winna wykazać, że pod każdym innym względem spełnia warunki do jej uzyskania, a w szczególności wynikające z artykułu 214(b), wcześniej wspomnianej ustawy. Przepis ten stanowi, że każda osoba ubiegająca się o wizę na pobyt czasowy zamierza pozostać w USA na stałe, chyba że przekona konsula, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego oraz że udaje się do USA w tych właśnie celach i że posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania, którego nie zamierza porzucić oraz posiada powiązania rodzinne, zawodowe, ekonomiczne, itp., które gwarantują powrót do kraju).
Po spełnieniu tego warunku, konsul może skierować pozytywną rekomendację do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Deapartment of Homeland Security, DHS) z prośbą o przyznanie specjalnej zgody (waiver nieimigracyjnego), np. w związku np. z artykułem 212(a) i innymi.

Resumując: bez spełnienia warunków określonych w artykule 214(b) nie można otrzymać rekomendacji konsulatu, a następnie decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security, DHS)), w kwestii uchylenia zakazu wjazdu do USA (waiver) w ramach wizy nieimigracyjnej. Nie można wystąpić o waiver bez jednoczesnego aplikowania o wizę. W szczególnych przypadkach konsul może podjąć decyzję o wydaniu wizy we własnym zakresie (do wyjaśnienia w ramach konsultacji).

Posiadamy ponad 30-kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie (od 29 lat w Polsce).
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu skonsultowania i oceny stanu faktycznego Państwa przypadku.

KONSULTACJE (tryb zdalny) - kwota honorarium za konsultacje wstępne jest zależna od stopnia skomplikowania przypadku, wcześniejszych działań aplikanta we własnym zakresie, liczby uczestników procesu, etc. - zostanie ustalona po zapoznaniu się z przesłanym uzupełnionym Formularzem (znajduje się na dole strony) oraz/lub po wstępnej rozmowie telefonicznej (lub w wiadomości sms)
.
Dokumentacja winna być zeskanowana w rozszerzeniu .pdf i podzielona tematycznie na pliki. Każdy plik powinien być podpisany nazwiskiem z podaniem nazwy jego zawartości, (np. Kowalski, Jan-wyrok). Proszę nie wysyłać pojedynczych stron dokumentów. Załączniki edytowalne winny być wysłane jako dokument Word.

W przypadku podjęcia decyzji o zasadniczej współpracy (po konsultacjach wstępnych), zostanie przygotowana pisemna umowa na usługi doradcze w omawianym zakresie oraz zostanie ustalone wynagrodzenie (niezależne od kwoty za konsultacje)za przeprowadzenie omawianej procedury.


Klient dodatkowo ponosi koszt opłaty wizowej.


FORMULARZ KONTAKTOWY - "waiver"

PŁATNOŚCI - NUMER KONTA BANKOWEGO

INSPEKCJA GRANICZNA W USA

Wstecz
uchylenie zakazu wjazdu do USA waiver nieimigracyjny
© 2024 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności i Nota prawna