Wstępna odprawa (preinspekcja) na lotnisku w Polsce (wylot).
Odprawa imigracyjna na granicy amerykańskiej.

Odprawa graniczna w USA. Inspekcja imigracyjna.


Wyjazd do USA składa się z 3 etapów:


  1. uzyskania promesy wizowej w konsulacie USA
  2. wstępnej odprawy (tzw. preinspekcji) na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie oraz innych miastach Europy.
  3. inspekcji imigracyjnej - jest to rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym na lotnisku amerykańskim

Otrzymana w konsulacie promesa wizy nie gwarantuje Państwu prawa wjazdu na terytorium USA. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania wizy wjazdowej i przekroczenia granicy, w tym okresu pobytu w USA, podejmuje urzędnik imigracyjny. W przypadku cofnięcia z granicy, podróżny otrzymuje do podpisu (po przesłuchaniu) dokument: Withdrawal of application for admission lub Notice to Alien Ordered Removed/Departure Verification.


W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosić o kontakt z polskimi placówkami konsularnymi. Decyzja urzędnika imigracyjnego jest jednak nieodwołalna. Osoba cofnięta z granicy może zwrócić się do władz imigracyjnych USA z pisemną prośbą o podanie przyczyn zaistniałej sytuacji. Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu tego typu wystąpień. Więcej informacji w zakładkach dot. uchylenia zakazu wjazdu do USA.

Wstecz
odprawa graniczna USA
odprawa graniczna USA
© 2019 KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka prywatności