wizy do usa

USA - INSPEKCJA GRANICZNA NA LOTNISKU W USA
ROZMOWA Z AMERYKAŃSKIM URZĘDNIKIEM IMIGRACYJNYM


Wyjazd do USA składa się z 2 etapów:


  1. uzyskania promesy wizowej w konsulacie USA
  2. inspekcji granicznej - jest to rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym

Otrzymana w konsulacie promesa wizy nie gwarantuje Państwu prawa wjazdu na terytorium USA. Ostateczną decyzję dotycząca przekroczenia granicy, okresu pobytu w USA podejmuje urzędnik imigracyjny.


W związku z powtarzającymi się przypadkami cofania z granicy osób wjeżdżających na terytorium USA, Kancelaria oferuje konsultacje polegajające na przygotowaniu Klienta do inspekcji imigracyjnej na granicy USA.

Odpowiemy na pytania i wątpliwości, udzielimy sugestii dotyczących nie tylko spraw organizacyjnych. Honorarium wynosi 300 zł brutto.


W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosić o kontakt z polskimi placówkami konsularnymi.

kontakt